PROGRAM KONFERENCJI*

8 MAJA

13.00-13.15 Otwarcie Konferencji
13.15-13.30 Referat wprowadzający
13.30-14.30 Sesja I
14.30-15.10 Obiad
15.10-16.10 Sesja II
16.10-16.30 Podsumowanie

 

9 MAJA

11.00-11.15 Referat wprowadzający
11.15-12.15 Sesja III
12.15-12.35 Przerwa na kawę
12.35-13.45 Sesja IV
13.45-14.00 Dyskusja i podsumowanie Konferencji
14.00 Obiad

* Program może ulec zmianie

CONFERENCE SCHEDULE*

8 MAY

13.00-13.15 Opening of the Conference
13.15-13.30 Keynote Presentation
13.30-14.30 Session I
14.30-15.10 Lunch
15.10-16.10 Session II
16.10-16.30 Conclusions

 

9 MAY

11.00-11.15 Keynote Presentation
11.15-12.15 Session III
12.15-12.35 Coffee Break
12.35-13.45 Session IV
13.45-14.00

Discussionand Conclusions

14.00 Lunch

* The schedule may change