WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

Termin wpłaty do
30.03.2018

Termin wpłaty do
25.04.2018
uczestnicy 1 000 PLN + 23% VAT
1 250 PLN + 23% VAT

pracownicy naukowi i akademiccy
polskich uczelni i instytutów badawczych

750 PLN + 23% VAT 850 PLN + 23% VAT
studenci* udział w sesjach bezpłatny

* wymagane zgłoszenie chęci udziału w konferencji, nie upoważnia do udziału w imprezach towarzyszących

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach konferencyjnych, materiały konferencyjne oraz posiłki w trakcie trwania konferencji.

Wstęp na targi AUTOSTRADA-POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na www.targikielce.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 20.04.2018 r. koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.

Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej wysokości należności.

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

Organizatorzy Konferencji nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Zainteresowanym polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 37, 365 12 82, fax (41) 365 12 03, e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl.

CONDITIONS FOR PARTICIPATION

 

 

Payment by
30.03.2018

Payment by
25.04.2018
participants 1 000 PLN + 23% VAT
1 250 PLN + 23% VAT

researchers and academic staff of Polish universities and research institutes

750 PLN + 23% VAT 850 PLN + 23% VAT
students* participation in sessions free of charge

* the application for participation in the conference is required; does not entitle to participate in accompanying events

The conference fee includes participation in conference sessions, access to conference materials and meals during the conference.

Enrollment to the AUTOSTRADA-POLSKA Fair requires separate registration at www.targikielce.pl.

In case of resignation, until 20.04.2018 the conference fee will be returned in full amount. After that deadline the costs will not be returned, and the conference materials will be sent by post.

Failure to cancel and turn up at the conference of a participant does not exempt from payment of the conference fee in full amount.

Failure to pay the conference fee is not equal with the cancellation of registration.

The organizers of the Conference do not organize nor help in the booking of accommodation.
For all interested, please find below the contact details of the organizers of AUTOSTRADA-POLSKA fair - Targi Kielce, tel. (41) 365 12 37, 365 12 82, fax (41) 365 12 03, e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl.