DLA AUTORÓW

Tytuły i streszczenia referatów (do 300 słów) należy przesłać do 30.11.2017 r. i złożyć go za pomocą systemu conftool w zakładce Rejestracja-On Line.

Rada Programowa Konferencji dokona wyboru referatów do publikacji w trybie dwustopniowym: pierwsza kwalifikacja na podstawie skrótów, druga - na podstawie pełnego tekstu. Autorzy proszeni są o nadesłanie skrótu referatu, a po jego przyjęciu, o czym będą odrębnie powiadomieni, pełnego tekstu referatu.

Spośród referatów publikowanych zostaną wybrane referaty do ustnej prezentacji podczas Konferencji. Autorzy tych referatów zostaną odrębnie powiadomieni przez organizatorów. Na prezentację każdego referatu przewidujemy 20 min.

Referaty konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej (proceedings). Ponadto będzie możliwość opublikowania referatu w czasopiśmie indeksowanym w bazach Scopus i/lub Web of Science.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością informują, że artykuły zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane w czasopiśmie IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

Będą one uwzględnione w następujących bazach:
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (Thomson Reuters, Web of Science)
Scopus
Compendex
Inspec

FOR THE AUTHORS

Titles and abstracts of papers (300 words maximum) should be sent by 30.11.2017 and submitted via the Conftool system in the Online Registration tab.

The Program Committee will select the papers for publication in a two-stage process: preliminary qualification of abstracts, the final qualification of full texts. The authors are requested to submit the abstract and once it is accepted (the acceptance will be communicated separately) to send the full text of the paper.

Titles and abstracts of papers (300 words maximum) should be sent by 30.11.2017 and submitted via the Conftool system in the Online Registration tab. The papers for oral presentations during the Conference will be selected from among the contributions qualified for publication. The planned presentation time is 20 minutes per paper.

The conference papers will be published in the electronic format (proceedings). Moreover, there will be a possibility to publish the papers in a journal indexed in Scopus and/or Web of Science.