Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym TARGI KIELCE , ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
sekretariat konferencji

Dział Promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09
email: promotion@ibdim.edu.pl
email: kielce2018@ibdim.edu.plFormularz kontaktowy