INFORMACJE DLA SPONSORÓW

Organizatorzy zapraszają do współpracy firmy zainteresowane reklamą podczas Konferencji. Oferujemy m.in. logo i/lub reklamę na stronie internetowej, w ulotkach informacyjnych Konferencji, dołączenie materiałów promocyjnych firmy do materiałów przeznaczonych dla uczestników Konferencji, miejsce na banery reklamowe, wystąpienia promocyjne firmy.
Szczegółowa oferta
 
Zapraszamy do współpracy.

Dział Promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09
email: promotion@ibdim.edu.pl

SPONSORSHIP INFORMATION

Companies interested in advertising during the conference are invited to cooperate with us. We offer, among others: placement of logo and/or advertisement on the website and in information leaflets of the Conference, inclusion of promotional materials to the Member Package, place for advertising banners and presentation slots.
 
All necessary information is provided by the Promotion Division of the Road and Bridge Research Institute.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09
email: promotion@ibdim.edu.pl