TERMINY /DEADLINESZGŁOSZENIE STRESZCZENIA REFERATU

SUBMISSION OF THE ABSTRACT

7 grudnia 2017 / 7 December 2017

15 grudnia 2017 / 15 December 2017

AKCEPTACJA ZGŁOSZONEGO STRESZCZENIA REFERATU
APPROVAL OF THE SUBMITTED ABSTRACT

PRZESŁANIE PEŁNEGO TEKSTU REFERATU ZŁOŻENIE PLAKATU
SUBMISSION OF THE FULL TEXT OF THE PAPER, SUBMISSION OF THE POSTER

28 lutego 2018 / 28 February 2018

5 kwietnia 2018 / 5 April 2018

POWIADOMIENIE AUTORÓW O ZAKWALIFIKOWANIU REFERATÓW
INFORMATION TO THE AUTHOR ABOUT QUALIFICATION OF PAPERS

WNIESIENIE OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI (I TERMIN)
CONFERENCE FEE, 1ST EARLY BIRD DATE

30 marca 2018 / 30 March 2018

14 kwietnia 2018 / 14 April 2018

OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI DLA AUTORÓW

PRZESŁANIE POPRAWIONYCH TEKSTÓW REFERATÓW
SUBMISSION OF THE CORRECTED TEXTS OF PAPERS

18 kwietnia 2018 / 18 April 2018

25 kwietnia 2018 / 25 April 2018

OSTATECZNY TERMIN WNIESIENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ
PARTICIPATION FEE PAYMENT DEADLINE

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

25 kwietnia 2018 / 25 April 2018

18 kwietnia 2018 / 18 April 2018

PRZESŁANIE PREZENTACJI WYGŁASZANYCH REFERATÓW
SUBMISSION OF PRESENTATIONS (SELECTED PAPERS)